به زودی در این مکان توضیحی مختصر درباره بلاگ داده خواهد شد.

فلاکت

با فَلک در فِلاکت تو کوُرسم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

توئیت شماره هفت

اندیشمندان بد دهن

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

اصلا من بد

اطرافمان مُشتی خزنده که راه به راه پوست می اندازند و حقارتشان را در تَصوّر تخریب ما زنده میکنند

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دروغ سال

ناراحت نشو اگه بی ادبم یکم ؛ حداقل راس میگم وُ کــ* نمیگم بِـت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

آسمان تف میکند

آسمان تُـف میکند باران خود را بر سَرم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

توئیت شماره شِش

ژکوند ؛ بی لبخند
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰