به زودی در این مکان توضیحی مختصر درباره بلاگ داده خواهد شد.

توئیت شماره دَه

ای من به فدای آنکه دلش با من یکیست

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

توئیت شماره نُه

یه عالمه تلاش میکنی بعد تهش میبینی ریــ*ی
۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰

توئیت شماره هشت

ندارندگی و بگــ*یـندگی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

فلاکت

با فَلک در فِلاکت تو کوُرسم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

توئیت شماره هفت

اندیشمندان بد دهن

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

اصلا من بد

اطرافمان مُشتی خزنده که راه به راه پوست می اندازند و حقارتشان را در تَصوّر تخریب ما زنده میکنند

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰