به زودی در این مکان توضیحی مختصر درباره بلاگ داده خواهد شد.

۱۲ مطلب با موضوع «تـوئـیت» ثبت شده است

توئیت شماره یازده

نیست اُمیــد زندگی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

شهر,رض

کار و پول قرینه

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

توئیت شماره دَه

ای من به فدای آنکه دلش با من یکیست

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

توئیت شماره نُه

یه عالمه تلاش میکنی بعد تهش میبینی ریــ*ی
۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰

توئیت شماره هشت

ندارندگی و بگــ*یـندگی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

توئیت شماره هفت

اندیشمندان بد دهن

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

توئیت شماره شِش

ژکوند ؛ بی لبخند
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

توئیت شماره پنج

قبل از مصرف خوب تکان دهید !

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

توئیت شماره چهار

تــو خالی وُ پـر سَـــر صدا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

توئیت شماره سه

ما که خِـیــر ندیدم ؛ همه چی شرّه

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

توئیت شماره دو

اذان هم گفتند و هنوز از آن من نشدی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

توئیت شماره یک

پیف پاف شدگانیم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰