به زودی در این مکان توضیحی مختصر درباره بلاگ داده خواهد شد.

۱۰ مطلب با موضوع «تـوئـیت» ثبت شده است

توئیت شماره دَه

ای من به فدای آنکه دلش با من یکیست

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

توئیت شماره نُه

یه عالمه تلاش میکنی بعد تهش میبینی ریــ*ی
۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰

توئیت شماره هشت

ندارندگی و بگــ*یـندگی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

توئیت شماره هفت

اندیشمندان بد دهن

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

توئیت شماره شِش

ژکوند ؛ بی لبخند
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

توئیت شماره پنج

قبل از مصرف خوب تکان دهید !

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰